top of page
Autodoprava pro průmysl

Udržitelná filozofie N3

Průmyslová autodoprava

Zodpovědnost je pro nás součástí

Společnost Nosek Group je do budoucna schopna realizovat téma udržitelnosti provozně. Důraz je kladen na ochranu klimatu a životního prostředí. Naše strategie pro optimalizaci naší bilance CO2 a snížení emisí je: 1) snížit CO2, 2) přesunout dopravu ze silnice na železnici a 3) kompenzovat CO2. Takto funguje udržitelná logistika a i tímto směrem se chceme vydat. Konkrétně to znamená, že každý den pracujeme konzistentně v souladu s naší udržitelnou filozofií N3. N3 znamená ekonomiku, ekologii a sociální otázky. Jako udržitelná společnost vědomě stavíme tyto tři dimenze do centra našich činností. Abychom tohoto cíle dosáhli, neustále podporujeme environmentální otázky a aktivity, které snižují naši uhlíkovou stopu i uhlíkovou stopu ostatních. Pro konzistentní environmentální management - dnes i v budoucnu.

bottom of page