top of page
Udrzitelna_logistika_1x.jpg

Udržitelná filozofie N3

Udrzitelna_logistika_2x.jpg

Zodpovědnost je pro nás součástí

Společnost Nosek Group je do budoucna schopna realizovat téma udržitelnosti provozně. Důraz je kladen na ochranu klimatu a životního prostředí. Naše strategie pro optimalizaci naší bilance CO2 a snížení emisí je: 1) snížit CO2, 2) přesunout dopravu ze silnice na železnici a 3) kompenzovat CO2. Takto funguje udržitelná logistika a i tímto směrem se chceme vydat. Konkrétně to znamená, že každý den pracujeme konzistentně v souladu s naší udržitelnou filozofií N3. N3 znamená ekonomiku, ekologii a sociální otázky. Jako udržitelná společnost vědomě stavíme tyto tři dimenze do centra našich činností. Abychom tohoto cíle dosáhli, neustále podporujeme environmentální otázky a aktivity, které snižují naši uhlíkovou stopu i uhlíkovou stopu ostatních. Pro konzistentní environmentální management - dnes i v budoucnu.

bottom of page